Com practicar sexe segur? Les MTS i ús del preservatiu

Dilluns, 20 de Març de 2023

Mantenir relacions sexuals de manera voluntària i lliure sempre és divertit. Però perquè la pràctica sexual sigui perfecta, ha de complir un requisit: ha de ser segura. En aquest article parlarem del concepte de sexe segur i dels passos que cal seguir per practicar-lo.

El concepte de sexe segur va associat directament al terme protecció. Protecció contra què? Contra les MTS o malalties de transmissió sexual.

En parlarem en aquest post. En citarem les més importants, explicarem com es transmeten, parlarem dels factors que incrementen la possibilitat de contraure o contagiar una MTS i, finalment, donarem una sèrie de consells bàsics sobre com mantenir pràctiques sexuals segures .

Mantenir relacions sexuals

Sexe segur contra les MTS

A les MTS se les anomena també Infeccions de transmissió sexual o ITS. Entre elles figuren:

 • Herpes genital.
 • Clamídia.
 • Gonorrea.
 • Berrugues genitals.
 • Sífilis.
 • Hepatitis.
 • VIH.
 • Virus del papil·loma humà (VPH).

Aquestes infeccions es transmeten mitjançant relacions vaginals, però també de forma oral o anal. Algunes ITS, com poden ser el VIH o l'hepatitis B, també es poden contagiar sense necessitat de tenir contacte íntim, simplement tenint contacte amb determinats fluids o teixits d'una persona infectada.

El sexe vaginal o anal sense preservatiu pot propagar la clamídia, la sífilis, la gonorrea, l'herpes, el VIH, l'hepatitis B, les llaunes o polls pñubicos, la sarna humana, la tricomoniasi, les berrugues genitals i el VPH.

Entre les malalties que poden infectar llavis, boca i gola després de la pràctica de sexe oral sense protecció figuren la clamídia, l'hepatitis B, les sífils, l'herpes, la gonorrea i el virus del papil·loma humà. Per practicar sexe oral segur , doncs, cal recórrer a l'ús del preservatiu.

Finalment, el simple contacte de pells, sense que hi intervinguin fluids, pot provocar la transmissió d'herpes, sífilis, VPH, berrugues genitals i lladilles.

Vistes les malalties anomenades en un altre temps malalties venèries i la seva forma de transmissió, veurem quins factors incrementen el risc de contagi.

ETS

Factors que incrementen el contagi d'ETS

Moltes vegades la transmissió d'una ITS es produeix perquè la persona que la transmet ni tan sols sap que la pateix, ja que no sempre hi ha símptomes.

Hi ha diversos factors que fan incrementar la probabilitat de transmissió d'una malaltia d'aquestes característiques. Aquests factors són els següents:

 • Tenir diverses parelles sexuals.
 • Consumir alcohol o drogues abans o durant lacte.
 • Mantenir relacions sexuals sense protecció.
 • Haver patit una MTS amb anterioritat.
 • Haver mantingut relacions sexuals amb una persona que pateixi alguna de les malalties esmentades.

Sens dubte, és important conèixer l'estat de salut sexual de la persona amb qui mantenim relacions íntimes, però això no sempre és possible.

Com podem reduir, doncs, el risc de contagi? O, dit altrament, com practicar sexe segur o, si més no, "més segur"? Seguint els consells que donarem al següent apartat.

Practicar sexe segur

Com practicar sexe segur?

Per limitar al màxim la possibilitat de contagiar o ser contagiat d'una ITS cal renunciar al sexe sense protecció .

La protecció sexual és la base sobre la qual es fonamenta el sexe segur i sinònim i símbol màxim d'aquesta protecció és el preservatiu o el condó.

El condó no només serveix per impedir embarassos no desitjats. També és la barrera més eficaç contra la majoria d'ETS. Per això, però, cal utilitzar el condó correctament. Què vol dir això?

Utilitzar un preservatiu correctament significa:

 • Que no estigui caducat.
 • Que estigui ben posat.
 • Que estigui posat des de linici fins al final de la relació íntima.
 • Que si es fan servir lubricants, aquests siguin amb base a l'aigua.

Els condons redueixen però no eliminen les possibilitats de contagi. Cal tenir present que les ITS es poden transmetre per contacte amb zones de pell al voltant dels genitals i aquestes zones, lògicament, els preservatius no les cobreixen.

Més enllà de l'ús adequat del condó hi ha una sèrie de consells que cal tenir en compte. Aquests consells són els següents:

 • Fer revisions ginecològiques amb regularitat. Un cop a l'any en el cas de les dones joves és, en principi, suficient.
 • Comunicar-se amb la parella amb què es mantenen relacions íntimes i conèixer-se bé.

Si se segueixen els consells donats en aquest article es reduiran de manera important les possibilitats de resultar infectat d'una malaltia de transmissió sexual. El "risc zero" no existeix quan es parla de relacions sexuals i de possibilitats de contagi d'una MTS, però com en tot allò que té a veure amb la salut, la prevenció és bàsica. Apostar per la protecció sexual és sempre una aposta intel·ligent.

Sexe amb protecció